Deň Zeme sa blíži!

Deň Zeme je sviatok venovaný našej planéte. Každoročne pripadne na 22. apríla. Aspoň tak o tom hovorí Wikipédia. Zmyslom tohto sviatku je pomôcť nášmu životnému prostrediu. Čo my jednotlivci môžeme urobiť je, že v našom bezprostrednom okolí, v našej obci, kde žijeme, vyzbierame odpad z lokalít, kde ho je najviac. Môžeme to robiť pravidelne. Každý mesiac, každý týždeň, alebo aj každý deň. Stále sa odpadky množia, ako huby po daždi. Mám pocit, že všetci sme zodpovední, zodpovednejší a snažíme sa podľa svojich možností znižovať množstvo odpadu a odovzdávať ho tam, kam patrí, na miesta na to určené. Nuž, keby toto bola pravda, asi by sme nemali veľmi čo zbierať.

Daniel Molnár

Je obdobie, kedy sa príroda okolo nás prebúdza zo zimného spánku a nám, členom občianskeho združenia, nie je ľahostajné, že prostredie našej obce je znečistené rôznymi odpadkami, ktoré sú v tomto čase najviac viditeľné. Preto sme sa zamerali na čistenie a upratovanie nášho okolia.